XDEEP B2B

Rozwój i utrzymanie platofmy CRM (ang. Customer Relationship Management) w tym m. in. zarządzanie użytkownikami i procesami, generowanie cenników, wewnętrzny system komunikacji.

Zawsze aktualne

Pracując nad serwisami internetowymi dane wykorzystywane przez programy i biblioteki były zawsze zaktualizowane i bezpieczne.

Generowanie cennika

Generowanie cennika umożliwi klientowi pobranie akrualnej oferty w preferowanym formacie (w tym m.im. pdf, excel) i zaimportowanie go w swoim systemie sprzedażowym.

Użytkownicy i uprawnienia

Wraz z rozwojem firmy ważne jest, aby zarówno pracownicy jak i nasi partnerzy mieli wgląd do informacji, które są dla nich potrzebne, a z drugiej strony aby była kontrola kto i do jakich funkcji ma dostęp.